SUUNNITELLAAN POLTTARIT!

14.04.2022

Polttarisuunnittelun tärkein sääntö on se, että päivänsankarin toiveita kunnioitetaan ja kenenkään mieltä ei tarkoituksella pahoiteta. Polttarisankarilta kannattaa kysyä etukäteen mitä hän polttareiltaan toivoisi ja mitä ehdottomasti ei toivoisi, ja pitää kiinni ainakin siitä, ettei polttarisankarin tarvitse menettää yöuniaan pelätessään pahinta. Tämän tietäen juhlakalut voivat jättäytyä käsiinne huoleti ja rentoutua tulevaa juhlapäivää odotellessa!

Polttareiden suunnittelu lankeaa yleisimmin kaasolle ja bestmanille, joiden kunniatehtäviin tämä osuus kuuluu. Aina ei ole välttämätöntä, että koko porukka istuu alas yhdessä ja suunnittelee koko päivän. Päivän voi myös suunnitella suummittaisesti etukäteen, jonka jälkeen laitellaan kutsuja polttariporukalle - toisaalta muiden mielipiteiden kysyminen on usein eduksi. Kustannukset kannattaa joka tapauksessa pitää kohtuullisina, ettei rahasta muodostu estettä kutsutuille.

Kenet kutsutaan?

Polttareiden suunnittelu kannattaa aloittaa kohtuullisen ajoissa pohtimalla keitä polttareihin kutsutaan. Heti alussa toisille tuottaa päänvaivaa päättää mihin raja vedetään ja huolen aiheita saattaa tuottaa myös tilanne, jossa polttareihin kutsuttaisiin henkilöitä, joille ei ole aikomusta lähettää hääkutsua. Tässä asiassa helpotusta tuo se, että nykyaikana hääkutsut lähetetään hyvin aikaisin. Polttariporukkaa kasatessa kannattaakin jutella morsiamen tai sulhasen muiden ystävien, vanhempien ja sisarusten kanssa, jotta joku yhtenäinen linja saataisiin vedettyä. Toisaalta ei ole huonompi ajatus sekään, että polttareihin jäljitetään yllätysvieraaksi polttarisankarin tärkeä lapsuudenystävä, johon ei ehkä ole tullut pidettyä yhteyttä enää aikuisvuosina.

Milloin polttarit pidetään?

Polttareille suunnitellaan tietenkin ajankohta. Sen ei tarvitse olla tarkasti lukkoon lyöty päivämäärä, sillä pieni liikkumavara saattaa olla hyödyllisempi siinä vaiheessa, kun polttariporukkaa lähdetään kutsumaan. Polttareiden ajankohta ajoittuu tyypillisesti muutamaan viikkoon ennen häitä. Ihan viimeisille häidenaluspäiville polttareita ei kannata järjestää, sillä yleensä hääpari on kiireinen juuri häitä edeltävillä viikoilla
Polttaripäivämäärää suunnitellessa kannattaa myös tutkailla mitä silloin tapahtuu paikkakunnallisesti tai valtakunnallisesti! Sopivan ajankohdan valinta toisen tapahtuma-ajankohdan kanssa samanaikaisesti tuo uusia mahdollisuuksia päivän sisältöön. Monella paikkakunnalla järjestetään erilaisia tapahtumia, riehoja ja elämyksiä puistotansseista megakonsertteihin. Kun porukka on kasassa ja sopiva päivä on lyöty lukkoon, siitä kannattaa pikimmiten ilmoittaa polttarisankarin vanhemmille ja tulevalle puolisolle.

Kustannukset

Missään tapauksessa ei ole tarkoitus, että kaaso tai bestman maksavat polttarit yksin. Vaikka kulut on tarkoitettu jaettavaksi, niitä kannattaa kerätä kohtuudella muiden maksettavaksi. Polttarisankari itse ei maksa mitään päivän kuluista. Yleensä yhdessä maksettavia kuluja jokaisen oman ruoan ja juomien lisäksi syntyy päivän tapahtumista ja polttarisankarin juomista sekä ruoista. Jokainen maksaa omat menonsa ja osuutensa päivän yhteisistä kuluista. Rahan ei pitäisi kuitenkaan tulla oleellisimmaksi seikaksi päivää suunnitellessa. Hyvin pienellä budjetilla saa taatusti mieleenpainuvan päivän. Yhdessä kokkaaminen, saunominen, pieni hemmottelu ja pelkkä seurustelu ystäväporukassa on kuitenkin sellaista elämän suolaa, josta ei voi nauttia liian usein.
Polttariporukan kesken kannattaa heti sopia kustannuksista, eli sopia ainakin jonkinlaisesta hinta-arviosta osallistujaa kohden ja alustavasti pohtia hieman päivän sisältöä. Päivän sisältöhän ratkaisee kuinka paljon kustannuksia syntyy, mutta jos jo on tiedossa kuinka paljon varoja on käytettävissä, päivän suunnittelu helpottuu. Samalla kannattaa sopia joistain sellaisista käytännön seikoista, jotka saattavat pilata polttarien ilmapiiriä, jos niistä ei etukäteen ole sovittu. Näitä voi olla esimerkiksi joidenkin polttarikustannuksien maksaminen etukäteen ja mitä tehdään, jos joku maksettuaan ei syystä tai toisesta pääsekään polttareihin.

Usein juuri raha-asiat nousevat kynnyskysymykseksi ja aiheuttavat erityisesti naisporukoissa toraa. Miehillä on ehkä hieman erilainen, kujeellisempi, huumoripitoisempi ja elämysläheisempi katsantokanta polttareiden kustannuspuoleen. Selkeästi halutaan kokea erikoisia ja erilaisia asioita osana porukkaa. Naisten kesken aika usein polttarikustannukset nähdään puhtaasti osallistumismaksuna. Rahasta ei tulisi tulla kynnyskysymystä polttareille. Jos osallistujajoukossa on selkeästi eri tulopohjalla olevia osallistujia, kalleimmat tapahtumat voidaan järjestää siten, että pienemmälläkin budjetilla voi polttareihin osallistua vaikka ei ihan kaikessa olisikaan mukana.

Mitä tehdään?

Sitten alkaakin varsinainen hauskuus, eli päivän suunnittelu. Lyhyesti sanottuna; polttaripäivä kannattaa suunnitella sen kohteen mukaisesti. Jos polttarisankari on sen sorttinen, että päätä huimaa kaksikerroksisen bussin yläkerrassa, benji-hyppy ei ole se paras vaihtoehto. Jos hän taas on oikea daredevil, jonka elämän suolana on mennä paikkoihin ja tehdä asioita joista monet maksaisivat päästäkseen pois, anna palaa. Päivään yritetään tietysti saada sisältöä, mutta tässäkin kannattaa jättää hieman varaa ja ilmaa aikatauluun, jotta päivästä ei tulisi kello kaulassa -suoritus. Muutenkin päivä kannattanee suunnitella siten, että aktiivisimmat tapahtumat sijoitetaan päivän alkuun ja vapaampi seurustelu ruoan jälkeen, olettaen että porukalla on tarkoitus syödä yhdessä.

Mihin puetaan?

Monet polttarikalut viettävät unettomia öitä huolehtien polttaripukeutumisesta. Siihen kannattaakin panostaa siten, ettei päivänsankari koe itseään nöyryytetyksi. Retro- ja vintageteemat ovat lyöneet itsensä läpi pysyäkseen, mutta teemoja on toki monia! Onko ystävänne liukaslanteinen Elvis tai suukkosuinen Marilyn? Historialliset ja elokuvahahmot ovat myös suosittuja. Koko polttariporukka voi yhdistää omaan pukeutumiseensa jonkin punaisen langan, joka sopii yhteen polttarisankarin asun kanssa. Mikäli koko porukalla ei ole mahdollisuutta tai halua yhtenäiseen pukeutumiseen, tietyn väriseen asusteen valinta yhdistää porukan myös ulkoisesti. Pukeutuminen korostaa halutessanne päivän teemaa. Kun teema on valittu ja sopivat vaatteet löytyneet, päivään voi suunnitella muuta teemaan sopivaa oheisohjelmaa. Teeman ei tarvitse toimia koko päivän ohjelankana. Monasti varsinaiseen teemaan siirrytään vasta extreme- tai muun vauhdikkaamman osuuden jälkeen. Sopivana siirtymävaiheena voi toimia polttarisaunonta, jonka jälkeen polttarisankari pukeutuu teemapukuun. Erityinen tai yhtenäinen polttaripukeutuminen ei tietenkään ole pakollista. Moni morsian tai sulhanen liikkuu polttareissaan kuten kuka tahansa kaveriporukassa liikkuva, ehkäpä jokin "bride to be" -nauhake olallaan.

Polttarivaraukset

Mitä suositumpia ohjelmanumeroita päivään halutaan sisällyttää, sen aikaisemmin varaukset tulee tehdä. Polttareiden järjestäminen on kaasolle ja bestmanille annettu kunniatehtävä, mutta mikäli niiden järjestelyihin liittyy paljon puuhaa, porukan kesken tehtävien jakaminen kannattaa. Yleensähän on tarkoitus, että polttarikalu ei itse tiedä tulevasta päivästä ja että polttareihin lähtö tulee yllätyksenä. Usein juhlakalu "kaapataan" tavalla tai toisella näennäisen tapahtuman varjolla. Tilanteesta riippuen polttarisankarin voi kaapata kotoaan, töistään tai järjestämällä jonkun näennäisen tapaamisen sovitussa paikassa. Tietenkään ei ole hyvä idea napata häntä kesken töiden tuosta noin vaan, joten suunnittelua ja sopimisia työpaikalla sekin vaatii. Polttarisankarin vanhemmat, sisarukset tai tuleva puoliso voi tarvittaessa varustaa juhlakalua varten vaihtovaatteita ja muuta päivällä mahdollisesti tarvittavaa tilpehööriä.
Henkilö, jolle polttareiden järjestelyiden päävastuu on langennut, pitää yleensä yhteyttä polttariporukan jäseniin suunnittelun edetessä. Päivää ajatellen hän voi vaikkapa kirjoittaa koneella päivän rungon, päivään liittyvät tärkeät asiat ja polttareista aiheutuvat kustannukset koosteeksi, joka sähköpostin tai sosiaalisten medioiden avulla on helppo toimittaa muille ja koko porukka voi osallistua päivästä keskusteluun polttareille luodussa ryhmässä.

Polttarimyynti

Hyvällä idealla tämäkin voi olla hauskaa ja kauppa käy! Polttarimyynti tukee usein päivän muuta teemaa. Sen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon polttarisankarin omat toiveet. Kaikki eivät myyntiä halua ja monella on toiveita silloinkin, kun myyntiä tapahtuu. Polttarisankaria ei myöskään kannata jättää yksin myymään tuotteitaan. Monet kokevat sen epämieluisana tehtävänä. Toiset ovat rohkeampia ja suhtautuvat myyntiin pilke silmäkulmassa, toisten ollessa ujompia. Kaikilla pitäisi olla oikeus selvitä polttarimyynnistä kunnialla - omaan persoonaan sopien. Kaikessa rahan keräämiseen liittyvässä olisi hyvä kunnioittaa myös yleisöä. Vaikka ihmiset yleensä suhtautuvat polttariporukoihin hilpeydellä, kaikki eivät sitä tee. Jos naamat alkavat kääntyä kohti taivaita, kannattaa jättää lähestymästä kohdetta.

Kunnialla loppuun saakka!

Viimeisenä vinkkinä sanottakoon, että jos olet epäonninen mörkömorsiamen kaaso, jolle on langennut liian iso lohkare hääjärjestelyitä tai bestman, jolle koko häät alkavat tulla jo ulos korvistasi, polttarit eivät ole oikea paikka sen purkamiselle. Niin ikävää kuin sellaiseen tilanteeseen joutuminen onkin, valinta kaasoudesta ja besmanina toimimisesta on sinun. Jos et katso voivasi nostaa kissaa pöydälle, voit aivan hyvin olla olematta kaasona tai bestmanina. Kaasouden ja bestmanina toimimiseen ja niihin liittyvät kunniatehtävät eivät saa kuormittaa sinua liikaa.

Pitäkää hauskaa, suunnitelkaa sellaiset polttarit, joita kehtaatte esitellä muillekin. Aloittakaa suunnittelu aloissa ja hoitakaa homma kunnialla loppuun saakka, jotta kaikilla on hauskaa myös tulevissa häissä!

Onnistuneita polttareita! Tutustuthan polttariyrityksiin Häähakemistossamme